Komunistický symbol

Komunistický symbol
Jerry Owen

Pozri tiež: Logo Starbucks: význam, história a vývoj

Komunistický symbol predstavuje kosa e o kladivo ktorý je zároveň symbolom na vlajke bývalého Sovietskeho zväzu.

Pozri tiež: Minimalistické tetovanie: sprievodca s krásnymi obrázkami na spoznanie tohto štýlu

Kladivo predstavuje priemyselného robotníka a srp predstavuje poľnohospodárskeho robotníka, takže spolu nesú pocit nádeje robotníkov na dosiahnutie lepších životných podmienok.

V tomto zmysle si oba nástroje vybrali komunisti, aby reprezentovali systém, ktorý je odporný kapitalizmu. Takto sú oba prítomné na vlajkách komunistických strán rozšírených po celom svete.

A hviezda e a farba červená ktoré sa nachádzajú na vlajke Sovietskeho zväzu, sú tiež súčasťou symbolov identifikujúcich tento politický systém.

Každý bod hviezdy predstavuje jeden z týchto kontinentov: Amerika, Európa, Afrika, Ázia a Oceánia.

Červená farba zasa odkazuje na komunizmus a súvisí s krvou preliatou počas ruskej revolúcie.

Symbol sa objavil v roku 1918 pri príležitosti ruskej revolúcie, ktorá viedla k vzniku Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR).

Cieľom bolo poukázať na dôležitosť zjednotenia robotníckych tried. Hoci sa nástroje vyskytovali aj v iných symboloch, srp a kladivo sa stali uznávanými komunistickými symbolmi.

Prečítajte si tiež Nacistické symboly a Symbol fašizmu.
Jerry Owen
Jerry Owen
Jerry Owen je uznávaný autor a odborník na symboliku s dlhoročnými skúsenosťami vo výskume a interpretácii symbolov z rôznych kultúr a tradícií. Jerry má veľký záujem o dekódovanie skrytých významov symbolov a je autorom niekoľkých kníh a článkov na túto tému, ktoré slúžia ako zdroj pre každého, kto chce pochopiť význam rôznych symbolov v histórii, náboženstve, mytológii a populárnej kultúre. .Jerryho rozsiahle znalosti o symboloch mu vyniesli množstvo ocenení a uznaní, vrátane pozvaní vystúpiť na konferenciách a podujatiach po celom svete. Je tiež častým hosťom rôznych podcastov a rozhlasových relácií, kde sa delí o svoje odborné znalosti o symbolike.Jerry je vášnivý vo vzdelávaní ľudí o dôležitosti a relevantnosti symbolov v našom každodennom živote. Jerry ako autor blogu Symbol dictionary - Symbol Významy - Symboly - Symboly naďalej zdieľa svoje postrehy a poznatky s čitateľmi a nadšencami, ktorí chcú prehĺbiť svoje chápanie symbolov a ich významov.