Jerry Owen

A cloud symbolizuje rozdelenie, ktoré oddeľuje dva vesmírne svety Ako producent dažďa má mrak vzťah k nebeskému prejavu, ktorý symbolizuje metamorfózu. voda z adresy dážď tiež spája cloud so všetkými zdroje plodnosti .

Pozri tiež: Význam farieb kvetov

Symboly v cloude

Oblak je odetý do rôznych aspektov, ktoré odhaľujú jeho zmätenú, neurčitú, nediferencovanú, metamorfnú povahu. pominuteľnosť cloud môže tiež predstavujú oddelenie .

Pozri tiež: Falcon

Rozdelenie medzi zemou a nebom, medzi božským a ľudským, v gréckej a rímskej mytológii mraky sa objavujú na Olympe a predstavujú domov bohov .

Podľa islamského ezoterizmu je mrak prejavom pochmúrnosti bežného života. Mrak zahaľuje lúče svetla, ktoré prechádzajú temnotou ľudského života, pretože by sme takéto osvetlenie neboli schopní uniesť naraz. Preto je podľa islamu pod odtieň z oblaku vyvoláva Korán a dosahuje zjavenie Alaha.

Podľa starovekej čínskej tradície cloud symbolizuje transformácia že múdry človek musí trpieť, zrieknuť sa svojho pominuteľného bytia, aby dosiahol večnosť, čo predstavuje duchovné povznesenie.

Oblaky tiež nesú správy podľa svojho aspektu. tmavé mraky a ťažké, ktoré predchádzajú búrkam, nám dávajú znamenie udalostí negatívy ľahké mraky plné a svetelné sú znaky udalostí pozitívne .

Pozrite si tiež symboly Voda a Dážď.
Jerry Owen
Jerry Owen
Jerry Owen je uznávaný autor a odborník na symboliku s dlhoročnými skúsenosťami vo výskume a interpretácii symbolov z rôznych kultúr a tradícií. Jerry má veľký záujem o dekódovanie skrytých významov symbolov a je autorom niekoľkých kníh a článkov na túto tému, ktoré slúžia ako zdroj pre každého, kto chce pochopiť význam rôznych symbolov v histórii, náboženstve, mytológii a populárnej kultúre. .Jerryho rozsiahle znalosti o symboloch mu vyniesli množstvo ocenení a uznaní, vrátane pozvaní vystúpiť na konferenciách a podujatiach po celom svete. Je tiež častým hosťom rôznych podcastov a rozhlasových relácií, kde sa delí o svoje odborné znalosti o symbolike.Jerry je vášnivý vo vzdelávaní ľudí o dôležitosti a relevantnosti symbolov v našom každodennom živote. Jerry ako autor blogu Symbol dictionary - Symbol Významy - Symboly - Symboly naďalej zdieľa svoje postrehy a poznatky s čitateľmi a nadšencami, ktorí chcú prehĺbiť svoje chápanie symbolov a ich významov.