Symbol človeka

Symbol človeka
Jerry Owen

Muža zastupuje Symbol Marsu Boh Mars symbolizuje hrubá sila, agresivita, násilie, krv Mars je pre Rimanov bohom krvavej vojny, zatiaľ čo pre Grékov je bohom vojny Áres. Marsova sestra - Minerva, je bohyňou diplomatickej vojny.

Symbol, ktorý sa používa v Biológia Podobá sa štítu a šípu, ktoré používal boh Mars.

Pozri tiež: Flor de Lis

Na druhej strane ženu reprezentuje symbol Venuše - bohyne lásky a krásy a pripomína zrkadlo, čím predstavuje tento predmet v rukách bohyne Venuše, ktorá mala milostný vzťah s Marsom, hoci bola vydatá za Vulkána.

Pozri tiež Mužské symboly.

Pozri tiež: Symbol eura €

Tieto symboly sa používajú aj v Astrológia predstavujú planéty Mars a Venuša.

Z astrologického hľadiska sa Mars spája s mužnosťou, sebadôverou, egom, energiou, vášňou, agresivitou, sexualitou, silou, ambíciami a súťaživosťou.

Preto napriek negatívnemu pôsobeniu Marsu, ambície a dobývanie sa objavujú ako ich pozitívne výrazy .

V symbolike ľudského života je muž spojený s ohňom a je falický, zatiaľ čo žena je spojená s vodou a je vnímavá. Spojenie oboch symbolizuje tvorivosť.

Viac informácií nájdete v časti Mužské a ženské symboly.
Jerry Owen
Jerry Owen
Jerry Owen je uznávaný autor a odborník na symboliku s dlhoročnými skúsenosťami vo výskume a interpretácii symbolov z rôznych kultúr a tradícií. Jerry má veľký záujem o dekódovanie skrytých významov symbolov a je autorom niekoľkých kníh a článkov na túto tému, ktoré slúžia ako zdroj pre každého, kto chce pochopiť význam rôznych symbolov v histórii, náboženstve, mytológii a populárnej kultúre. .Jerryho rozsiahle znalosti o symboloch mu vyniesli množstvo ocenení a uznaní, vrátane pozvaní vystúpiť na konferenciách a podujatiach po celom svete. Je tiež častým hosťom rôznych podcastov a rozhlasových relácií, kde sa delí o svoje odborné znalosti o symbolike.Jerry je vášnivý vo vzdelávaní ľudí o dôležitosti a relevantnosti symbolov v našom každodennom živote. Jerry ako autor blogu Symbol dictionary - Symbol Významy - Symboly - Symboly naďalej zdieľa svoje postrehy a poznatky s čitateľmi a nadšencami, ktorí chcú prehĺbiť svoje chápanie symbolov a ich významov.