Symbol ochrannej známky ®

Symbol ochrannej známky ®
Jerry Owen

Symbol ochrannej známky v Brazílii (®) predstavuje veľké písmeno "R" v kruhu.

V angličtine sa tento symbol označuje veľkými písmenami "TM" (™), ktoré znamenajú Obchod Mark (ochranná známka, v angličtine).

Z tohto dôvodu sa podobne aj u nás používa symbol zodpovedajúci veľkým písmenám "MR" (MR), čo je skratka pre "ochrannú známku".

Tieto symboly sa používajú na označenie majetok intelektuálne Symbol ochrannej známky chráni názvy a logá spoločností podľa ich ekonomickej činnosti, čím preukazuje, že majú exkluzivitu na nimi poskytované výrobky a služby.

V Brazílii sú ochranné známky spoplatnené a musia byť zaregistrované v Národnom inštitúte priemyselného vlastníctva (INPI), ktorý je orgánom, ktorý v Brazílii reguluje priemyselné vlastníctvo.

Existuje aj symbol Copyright (©), ktorý predstavuje veľké písmeno "C" v kruhu a znamená, že na určité texty alebo obrázky sa vzťahujú autorské práva, t. j. ich reprodukcia musí byť autorizovaná autorom.

Veľké písmeno "P" v kruhu (℗) zase chráni zvukové práva.

Pozri tiež: Číslo 9

"SM" (℠), skratka pre Značka služby je symbol, ktorý sprevádza názov spoločnosti alebo poskytovateľa služieb. Označuje, že nimi používaná značka nebola zaregistrovaná, a preto ju môže kopírovať niekto iný.

Ako zadať symbol

Ak chcete vytvoriť symbol ochrannej známky, pri aktívnom klávese Num lock podržte kláves Alt a napíšte 0174. Takto získate veľké písmeno "R" vnútri kruhu ®.

Rovnakým postupom získate Obchod Mark Takto získate veľké písmená "TM" v exponente ™.

Pozri tiež: Symboly pre tetovanie na rameneJerry Owen
Jerry Owen
Jerry Owen je uznávaný autor a odborník na symboliku s dlhoročnými skúsenosťami vo výskume a interpretácii symbolov z rôznych kultúr a tradícií. Jerry má veľký záujem o dekódovanie skrytých významov symbolov a je autorom niekoľkých kníh a článkov na túto tému, ktoré slúžia ako zdroj pre každého, kto chce pochopiť význam rôznych symbolov v histórii, náboženstve, mytológii a populárnej kultúre. .Jerryho rozsiahle znalosti o symboloch mu vyniesli množstvo ocenení a uznaní, vrátane pozvaní vystúpiť na konferenciách a podujatiach po celom svete. Je tiež častým hosťom rôznych podcastov a rozhlasových relácií, kde sa delí o svoje odborné znalosti o symbolike.Jerry je vášnivý vo vzdelávaní ľudí o dôležitosti a relevantnosti symbolov v našom každodennom živote. Jerry ako autor blogu Symbol dictionary - Symbol Významy - Symboly - Symboly naďalej zdieľa svoje postrehy a poznatky s čitateľmi a nadšencami, ktorí chcú prehĺbiť svoje chápanie symbolov a ich významov.