Symboly Únie

Symboly Únie
Jerry Owen

Únia znamená spojenie, spojenie alebo spojenie, najmä na základe náklonnosti. Preto sa s týmto pojmom často spája manželstvo a priateľstvo, ktorých výsledkom je pocit šťastia.

Pozri tiež: Hurikán

Čipka

Laso ako predmet má funkciu zväzovania. Okrem toho, že sa spája s manželstvom a inými citovými vzťahmi, v slobodomurárstve je "laso spojenia" symbolom, ktorý označuje povinnosti slobodomurára s vesmírom, zatiaľ čo v Grécku sa laso používalo na obrazy bohov, pričom sa verilo, že takto božstvá neopustia svoj ľud.

Aktuálne

Spojenie alebo spojenie, reťaz predstavuje spojenie medzi bytosťami vesmíru. Kým teda podľa gréckej mytológie predstavuje spojenie neba (vyššej úrovne) so zemou (nižšou úrovňou), pre kresťanov zlatá reťaz symbolizuje spojenie Boha s ľudstvom.

Krúžok

Pozri tiež: Mlieko

Zásnubný prsteň symbolizuje zväzok páru. Jeho kruhový tvar predpokladá dlhodobý, večný vzťah, takže výmena prsteňov má funkciu záruky tohto manželského záväzku.

Ruka v ruke

Ruky, ktoré sa spájajú, symbolizujú spolupatričnosť a dôveru nielen medzi pármi, ale aj medzi ľuďmi, ktorí sa navzájom podporujú a zdieľajú priateľské pocity.

Lano

Uzlovité lano symbolizuje spojenie, jednotu, ako aj spojenie medzi hmotou a duchom.

V slobodomurárstve symbolizuje bratské spojenie "šnúra s 81 uzlami" - jedna z najdôležitejších v ráde. Na každej strane je 40 uzlov, pričom centrálny uzol predstavuje Boha.

In-jang

Tento taoistický symbol symbolizuje spojenie protikladných energií, ktoré sa harmonizujú. Jin (čierna polovica) predstavuje ženskú, kým jang (biela polovica) mužskú energiu.

Poznajte aj symboly priateľstva.
Jerry Owen
Jerry Owen
Jerry Owen je uznávaný autor a odborník na symboliku s dlhoročnými skúsenosťami vo výskume a interpretácii symbolov z rôznych kultúr a tradícií. Jerry má veľký záujem o dekódovanie skrytých významov symbolov a je autorom niekoľkých kníh a článkov na túto tému, ktoré slúžia ako zdroj pre každého, kto chce pochopiť význam rôznych symbolov v histórii, náboženstve, mytológii a populárnej kultúre. .Jerryho rozsiahle znalosti o symboloch mu vyniesli množstvo ocenení a uznaní, vrátane pozvaní vystúpiť na konferenciách a podujatiach po celom svete. Je tiež častým hosťom rôznych podcastov a rozhlasových relácií, kde sa delí o svoje odborné znalosti o symbolike.Jerry je vášnivý vo vzdelávaní ľudí o dôležitosti a relevantnosti symbolov v našom každodennom živote. Jerry ako autor blogu Symbol dictionary - Symbol Významy - Symboly - Symboly naďalej zdieľa svoje postrehy a poznatky s čitateľmi a nadšencami, ktorí chcú prehĺbiť svoje chápanie symbolov a ich významov.