Jerry Owen

Pero symbolizuje šťastie, ochranu, plodnosť, jasnovidnosť, fantáziu, spravodlivosť, silu, myšlienku, mesiac.

Pozri tiež: Smrť

V stredoveku pierko fungovalo ako akési orákulum v tom zmysle, že človeku, ktorý sa stratil v labyrinte alebo na križovatke ciest, fúkaním pierka do vzduchu naznačilo smer a správnu cestu. V mnohých kultúrach tak pierko symbolizuje šťastie, ochranu, silu myšlienky.

Na stránke rituály šamanské Pero symbolizuje jasnovidectvo a ochranu, pričom pre primitívne národy bolo perie symbolom moci. Čelenka z orlieho peria mala pre nositeľa magickú symboliku, jasnovidectvo.

Pre Egypťanov je pierko symbolom spravodlivosti, pretože na váhach bolo považované za najľahšie, ale dostatočné na to, aby vyvažovalo váhy.

Vtáčie perie

V austrálskych a novoguinejských mýtoch znamená nosiť perie magickú silu vtákov, spôsob, ako sa premeniť na vtáka, a tak perie symbolizuje fantáziu, jasnovidectvo, moc, ale aj slobodu.

Konkrétny vták alebo vtáčie pierko odráža svoju vlastnú symboliku:

  • Eagle - symbol autority a víťazstva;
  • Sova - symbol múdrosti a inteligencie;
  • Lastovička - symbol nádeje a šťastia.

Prečítajte si tiež symboliku vtákov.

Pávie perie obsahuje oči, ktoré symbolizujú starosť o svet. Podľa legendy mal grécky obor Argos 100 očí, ktoré nespali súčasne. Keď zomrel, Héra - kráľovná bohov - mala tie isté oči umiestniť do vtáčieho peria.

Páví chvost zároveň predstavuje nebeskú klenbu, ktorej "oči" sú hviezdy.

Zistite viac o Peacock.

Tetovanie

Význam tetovania pier ide ruka v ruke s ich symbolikou, ktorá sa môže líšiť v závislosti od ich zobrazenia a kontextu. Ten, kto si vyberie obrázok konkrétneho vtáka alebo vtáčieho peria, má v úmysle vyjadriť svoju vlastnú symboliku.

Pero je jemný obrázok, obľúbený u mužov aj žien, ktorý sa dá vytetovať kdekoľvek na tele v závislosti od zvolenej veľkosti.

Domorodá symbolika

Korunu z peria považujú Indiáni za korunu, ktorá vyžaruje z panovníkov, akoby jej používaním získali slnečnú kvalitu vtáka.

Pozri tiež: Význam zelenej farby

Indiáni kmeňa Zuni obetujú svojim predkom opeřené palice - "modlitebné palice" -, aby dosiahli dobrú úrodu. Na tento účel umiestňujú opeřené palice na miesta, ktoré sa považujú za posvätné, a to na kukuričné polia, rieky, kopce a pramene.

Preto veria v silu peria, ktorá ich modlitby vynesie do neba. Inými slovami, perie pomáha posolstvám dostať sa k bohom, aby získali božskú ochranu.

Perie je prítomné aj v snovom filtri - domorodom predmete, ktorý symbolizuje ochranu - a predstavuje vzduch.
Jerry Owen
Jerry Owen
Jerry Owen je uznávaný autor a odborník na symboliku s dlhoročnými skúsenosťami vo výskume a interpretácii symbolov z rôznych kultúr a tradícií. Jerry má veľký záujem o dekódovanie skrytých významov symbolov a je autorom niekoľkých kníh a článkov na túto tému, ktoré slúžia ako zdroj pre každého, kto chce pochopiť význam rôznych symbolov v histórii, náboženstve, mytológii a populárnej kultúre. .Jerryho rozsiahle znalosti o symboloch mu vyniesli množstvo ocenení a uznaní, vrátane pozvaní vystúpiť na konferenciách a podujatiach po celom svete. Je tiež častým hosťom rôznych podcastov a rozhlasových relácií, kde sa delí o svoje odborné znalosti o symbolike.Jerry je vášnivý vo vzdelávaní ľudí o dôležitosti a relevantnosti symbolov v našom každodennom živote. Jerry ako autor blogu Symbol dictionary - Symbol Významy - Symboly - Symboly naďalej zdieľa svoje postrehy a poznatky s čitateľmi a nadšencami, ktorí chcú prehĺbiť svoje chápanie symbolov a ich významov.